Zasada działania pomp ciepła.

Nuos w celu podgrzania wody wykorzystuje cykl termodynamiczny znany z klimatyzatora czy z lodówki. Czynnik chłodniczy (R134 A) zmieniając swój stan skupienia oraz ciśnienie pobiera ciepło zawarte w powietrzu i oddaje je do wody zgromadzonej w zasobniku. Energia elektryczna jest tu jedynie potrzebne do zasilania wentylatora, który przetłacza powietrze, a także sprężarki która powoduje krążenie czynnika chłodniczego w obiegu.

Oszczednosc z NUOS
Cykl termodynamiczny

1-2. Czynnik R134A przepływa przez parownik i odbiera ciepło dostarczone przez przepływające powietrze co powoduje jego odparowanie.

2-3. Sprężarka podnosi ciśnienie czynnika R134A, proces ten powoduje jednocześnie wzrost temperatury czynnika.

3-4. Czynnik R134A o wysokiej temperaturze dociera do skraplacza gdzie oddaje ciepło wodzie zgromadzonej w zbiorniku, a schładzając się przechodzi w stan ciekły.

4-1. Czynnik R134A za pośrednictwem zaworu rozprężnego traci ciśnienie i wraca do swoich początkowych parametrów.
WspÓŁczynnik efektywnoŚci COP

Energia czerpana ze środowiska (powietrze, woda, ziemia) jest odnawialna i darmowa. Jedyną zużytą energia w tym procesie będzie energia elektryczna do zasilania kompresora, wentylatora i układu elektronicznego

Efektywność pompy ciepła mierzymy w jednostkach współczynnika efektywności COP (Coefficient Of Performance)

Oszczednośa z NUOS
COP zależy od:

POWIETRZA: temperatury i wilgotności (COP zwiększa się ze wzrostem temperatury i wilgotności)

WODY: Δt° i temperatury wejściowej zimnej wody

UWAGA: komponenty pompy ciepła (parownik, skraplacz, kompresor i ilość czynnika) muszą zostać tak dobrane, aby umożliwić działanie urządzenia w normalnych warunkach klimatycznych (temperatura powietrza 10° - 37°C,
temperatura wody 10°C - 55°C) i zmianę stanu skupienia czynnika chłodniczego w obiegu pompy ciepła.

NUOS 200-250 oraz EVO dzięki swojej konstrukcji, obniża granicę temperatury zasysanego powietrza z +10°C do -5°C

KORZYSTAJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I OSZCZĘDZIAJ

Pompa ciepła NUOS EVO SPLIT
OszczĘdnOŚci

Poniższe oszczędności roczne (w kWh) obliczono biorąc pod uwagę wytyczne norm europejskich, gdzie zostało określone średnie roczne zużycie energii na podgrzanie ciepłej wody dla 3 osobowej rodziny oraz biorąc pod uwagę parametry i efektywność pompy ciepła NUOS EVO, zmierzoną dla temperatury powietrza 15°C, w porównaniu do tradycyjnego podgrzewacza elektrycznego.

Oszczednosc z NUOS
OKRES ZWROTU INWESTYCJI

Duże oszczędności energetyczne (do 70%) zwiazane z zasadą działania pompy ciepła, wpływają na możliwość szybkiej amortyzacji inwestycji, nawet w ciągu 4 lat.

Oszczednosc z NUOS
POMPA CiepŁa - alternatywa dla systemÓw solarnych

W przypadku braku możliwości zainstalowania układów solarnych, koszty eksploatacji pomp ciepła są niewiele wyższe przy znacznie niższych kosztach inwestycji.

Oszczednosc z NUOS
POMPY CIEPŁA
Pompa ciepła NUOS EVO
NUOS EVO Pojemność 80-110 litrów
Pompa ciepła NUOS EVO SPLIT
NUOS EVO SPLIT Pojemność 80-110 wersja SPLIT oddzielna jednosta zewnętrzna
Pompa ciepła NUOS EVO SPLIT 200
NUOS EVO SPLIT 200Pojemność 200 wersja SPLIT oddzielna jednosta zewnętrzna
Pompa ciepła NUOS PRIMO
NUOS PRIMO Pojemność 80-100 litórw
NUOS EVO FS
NUOS EVO SPLI FSPojemność 300 litrów
Pompa ciepła NUOS FS
NUOS FS / FS SOLPojemność 200-250 litrów, model SOL do integracji z systemem solarnym